Elżbieta Komaiszko

Psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, psychoterapeuta w procesie szkolenia, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji

Doświadczenie

http://mta-sts.samotnosc.info.pl/wp-content/uploads/2021/05/Elzbieta-K-1.jpg

Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskała również uprawnienia pedagogiczne. Następnie kontynuowała naukę podczas czteroletnich studiów doktoranckich na kierunku psychologia. Obecnie uczestniczy w całościowym, 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo- behawioralnym.

Ukończyła liczne kursy, szkolenia i konferencje służące podniesieniu kwalifikacji i jakości oferowanych usług terapeutycznych. Jest certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji ART, realizatorem rekomendowanych programów profilaktycznych, a także realizatorką autorskich warsztatów terapeutycznych skierowanych do Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz warsztatów rozwojowych.

Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Oferuje konsultacje psychologiczne online i psychoterapię dla młodzieży i osób dorosłych doświadczających dyskomfortu bądź niezadowolenia, w którymś z obszarów swojego życia. Pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, mającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem i kontrolą emocji. Wspiera osoby z zaniżoną samooceną, mające problemy z asertywnością, stawianiem granic czy budowaniem satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Pracuje z osobami, które przeżywają kryzysy osobiste lub są nadwrażlie i mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Pomaga osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych lub współuzależnionych w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i odzyskaniu życiowej równowagi.

W terapii korzysta z różnych metod dostosowanych indywidualnie do problemu. Szczególnie bliskie jest jej podejście poznawczo-behawioralne oraz humanistyczne. Podstawą jej pracy jest relacja z drugim człowiekiem, która stanowi punkt wyjścia do określenia problemu oraz wspólnego wypracowania rozwiązania z poszanowaniem oczekiwań i potrzeb klienta. Psychoterapię rozumie jako oparty na empatii i uważności proces, którego celem jest polepszenie psychofizycznego samopoczucia i poprawa funkcjonowania klienta. W swojej pracy kładzie nacisk na możliwości człowieka w dokonywaniu racjonalnych wyborów i skupia się na wykorzystaniu jego maksymalnego potencjału w zakresie posiadanych umiejętności i zalet. Jej celem zawodowym jest towarzyszenie klientowi w budowaniu autentycznej relacji z samym sobą i w dokonaniu realnej zmiany, która wpłynie pozytywnie na jakość życia.

http://mta-sts.samotnosc.info.pl/wp-content/uploads/2021/05/Untitled-design-11.png

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 09:00–21:00

©2021 Psychocentrum. All rights reserved.